U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site

A-Solutions sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de A-Solutions website(s), of met de tijdelijke onmogelijkheid de A-Solutions website(s) te kunnen raadplegen. A-Solutions is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de A-Solutions website(s) is verkregen.

A-Solutions aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website(s) van A-Solutions wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de A-Solutions website(s).

Intellectuele eigendomsrechten

A-Solutions behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A-Solutions de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren. Niets uit de tekst in de A-Solutions website(s) mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

 

www.a-solutions.nl

KvK Centraal Gelderland: 10042199
BTW nummer: NL1054.72.323


Disclaimer